Pytanie

Wiele osób obawia się o koszty eksploatacyjne ogrzewania gazowego. Czy ogrzewanie gazowe musi być drogie?

Odpowiedź

Ogrzewnia gazowe wcale nie musi być drogie!!!

Wszystko zależy od systemu i urządzeń jakie zastosujemy. Ważny jest rodzaj kotła gazowego ale jeszcze ważniejsza jest instalacja i parametry jej pracy.

Pytanie

Do jakiej temperatury zasilania, zachodzi kondensacja w kotle gazowym kondensacyjnym?

Odpowiedź

Jeśli mówimy o kotle gazowym to temperatura zasilani nie powinna być wyższa niż 57*C (jest to temp skraplania - kondensacji gazu ziemnego). Instalacja nisko-temperaturowa powinna być tak zaprojektowana aby temperatura pracy nie przekraczała 60*C.

Pytanie

Czy kocioł na węgiel, drewno itp. można podłączyć do instalacji CO z pracującym kotłem gazowym?

Odpowiedź

Oczywiście że można! Najlepiej zrobić to za pomocą wymiennika płytowego i wtedy kocioł na paliwo stałe pracuje w układzie otwartym. Można kupić też kocioł na paliwo stałe z dopuszczeniem do pracy w układzie zamkniętym wyposażony w wężownice bezpieczeństwa.

Strony:

JAKO DŁUGOLETNIA FIRMA SZCZYCIMY SIĘ WIELOMA REALIZACJAMI

JAKO DŁUGOLETNIA FIRMA SZCZYCIMY SIĘ WIELOMA REALIZACJAMI

Kocioł z podajnikiem na paliwa stałe ( eko-groszek , pellet )

Powietrzna pompa ciepła i rekuperacja firmy Bosch w budynku mieszkalnym.

Niskotemparaturowa instalacja grzewcza dużego obiektu w Białogardzie

Pompa ciepła cwu, kocioł gazowy i kocioł na paliwo stałe

Modernizacja kotłowni gazowej .

Pompa ciepła CO i CWU z buforem CO.